Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti vas seznanja s postopki spoštovanja in uveljavljanja zasebnosti na spletni strani www.hotel.mons.si. Nanaša se izkljucno na podatke, zbrane prek te spletne strani. Seznanili se boste o sledecem:

Zbiranje, uporaba in delitev podatkov

Smo edini lastniki podatkov, zbranih na tej spletni strani. Dostopamo do in zbiramo le tiste podatke, ki nam jih prostovoljno pošljete po elektronski pošti ali prek kakšnega drugega nacina neposrednega stika z nami. Vaše podatke bomo uporabili le z namenom, da odgovorimo na vaše vprašanje. Vaših podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam izven našega podjetja, razen v primeru, ce je to nujno potrebno za izpolnitev vaših želja.
Ce tega ne boste izrecno odklonili, utegnemo na vaš elektronski naslov pošiljati obvestila o naših aktualnih ponudbah, novih izdelkih in storitvah ali spremembah v zvezi z obstojeco politiko zasebnosti.
Vaš dostop do in nadzor podatkov

Ce želite opustiti stik z nami, lahko to naredite kadarkoli. Pišite nam po elektronski pošti ali nas poklicite na telefonsko številko, objavljeno na naši spletni strani.

Varnost

Vaše podatke varujemo z dolocenimi varnostnimi ukrepi. Ce prek spletne strani pošiljate obcutljive podatke, so ti zašciteni tako on-line kot off-line. Vidijo jih le tisti  zaposleni, ki vaše podatke potrebujejo za opravljanje dolocenih storitev (na primer priprava racuna ali podpora strankam) odobrimo dostop do osebnih podatkov. Racunalniki/strežniki, v katerih hranimo osebne podatke, so strogo varovani.