• Ambroz_Svetinje_52954

Zelena Slovenija

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, saj skoraj 60% vsega ozemlja pokriva gozd. V zadnjih desetletjih pa se delež gozda še povečuje, saj vsako leto posadijo kar preko milijon dvesto tisoč dreves. Več kot tretjina slovenskega ozemlja je zašcitenega in uvršcenega v evropsko omrežje Natura 2000, ki varuje biotsko raznolikost. Slovenija pa je med biotsko najbolj raznolikimi državami na svetu.

Zelena dejstva

  • Površina Slovenije predstavlja manj kot 0.004% celotnega Zemljinega površja, a na njemu živi 1 odstotek vseh živih bitij in 2 odstotka zemeljskih bitij. Na tem ozemlju tako živi kar 24 tisoč živalskih vrst.
  • Na ozemlju Slovenije prebiva ena izmed največjih populacij rjavega medveda v Evropi. Ta vrsta je v številnih drugih državah skoraj izumrla, v Sloveniji pa po ocenah živi okoli 700 medvedov.
  • Slovenija je tudi pomembno zavetišče za ptice. Na Ljubljanskem barju in Sečoveljskih solinah denimo gnezdi na stotine vrst ptic.
  • V drugem največjem slovenskem mestu Mariboru raste najstarejša vinska trta na svetu. Stara je že vec kot 400 let, a kljub temu še vedno vsako leto rodi grozdje.
  • Slovenija je tudi ena izmed vodnato najbolj bogatih držav v Evropi. Njene reke, potoki in drugi vodotoki so dolgi kar 27,000 kilometrov. Poleg tega ima številne termalne in mineralne vrelce in veliko podtalnih voda.

Podrobno