Koncept arhitekture

Zgodba o odnosu do narave

Koncept arhitekture pripoveduje zgodbo o umestitvi arhitekture v naturo skozi prizmo odnosa do narave, približevanja, zamejevanja in miru na točki stalnega gibanja. Hotel in kongresni center Mons je objekt razgibanega tlorisa in prereza, ki si ga je najlažje predstavljati kot dlan z razprtimi prsti, vrinjeno v naravno okolje. Na ta način je v največji meri ohranjen tako stik z naravo kot tudi najkvalitetnejši elementi na lokaciji (za ohranitev dveh obstojecih bukev med kriloma hotelskih sob je bil po zakolicenju celoten objekt zasukan in premaknjen glede na izhodišče).

Zgodba dveh volumnov naložena eden na drugega.

Koncept dveh volumnov naloženih eden na drugega izhaja iz in je podreden izhodišcnemu konceptu, odnosu do narave. Volumen z javnim, množicnim, hrupnim programom (kongresni center in samopostrežna restavracija v funkciji avtocestnega počivališča), je postavljen ob avtocesto, volumen s posamičnim, celičnim, tihim programom (hotelski del) pa je naložen nanj in je usmerjen v gozd. Razlika programov in orientacij volumnov se kale v materialiteti fasad. Polno zastekljeni fasadi prvega volumna na strani avtoceste, ki z dogajanjem v interieru ekshibicionisticno kot reklama nagovarja mimo vozeče, na strani gozda kot antipod odgovarja tiha fasada iz Max plošč ki z mimikrijo drevesnih debel zakriva hrupen poseg v naturo v neposredni bližini lokacije (avtocesta, objekt Lesnine, povezovalna cesta).

Zgodba o prilagoditvi kompleksni geometri terena

Arhitektura zasnova izkorišča kompleksno geometrijo terena. Pri etažnosti 2K+P+2N ima objekt kar tri pritličja, in sicer na nivoju K2 proti avtocesti, na nivoju K1 proti gozdu in servisnemu delu ter v sklopu recepcije in kongresnega centra na nivoju P, tako da moramo dejansko govoriti o objektu 3P+2N.

Zgodba svetlobe (glej tudi koncept osvetlitve)

Zgodba prebojev in uokvirjenih ujetih pogledov s scenskim ozadjem nature na eni strani in vdora dnevne svetlobe na drugi strani, zgodba oblivajoče zenitalne svetlobe v jedru hotela, ki ga dela živega in se spreminja v toku dneva,…

  • Hotel_Mons_Buliding
  • Hall2
  • Hotel_Mons_achitecture

Zgodba Semperieve 'Stoffwechseltheoie'

Hommage teoriji je v sprejemnem delu hotela, kjer si nasproti stojita dva po obliki enaka kosa, a odeta v različni koži. Recepcija je odeta v topec, strukturiran fumir, hotelski bar pa v hlad stekla in kovine, oba kosa pa povezuje pas barvno obrnjenega vzorca tlaka.

Zgodbe barv, zgodbe kontrastov, zgodba lahkega in težkega…

V hotelu je polno malih 'zgodb', osnovne barve po nadstropjih, mimeticne barve na fasadi, podvojitve barv s steklene fasade na notranjo steno konferenčne dvorane, barvna zamejevanja in kontrasti, obrati barvnih vzorcev, poigravanje z materiali in detajli,…

Zgodba večnega gibanja

Na križišcu, sticišču prostoru menjave je gibanje vseprisotno, in kot tako je utelešeno v skulpturi Karla Schlamingerja 'Večno nihalo' ('ko ni gibanja je smrt' — K. Schlamminger). Prostori gibanja pa so osvetljeni z linijskimi svetilkami. Odstopanje od koncepta je dopušceno Ie tam, kjer danost prostora ni dopustila zamišljene umestitve arhitekturnih elementov in bi dosledna izpeljava koncepta osvetlitve opozorila na to dejstvo (npr. nelinearna umestitev steklenih erkerjev v preddverju kongresnega centra) oziroma kjer dosledna izvedba ni bila možna zaradi omejitve s prostorom.

Pri samem izboru svetil sta bili vodili tako skladnost oblike svetil z arhitekturo na splošno in precišcenost same forme, kot prilagojenost posameznim prostorom oz. programom v finesah oz. niansah.

Med objekte, oblite s svetlobo, sodi glavno hotelsko jedro, ki je z indirektno svetlobo oblito v vseh treh javnih etažah in je hkrati analogija hotelskega atrija, ki je oblit z zenitalno dnevno svetlobo.

Za javne prostore oz. prostore srečevanja sta uporabljena dva tipa splošne razsvetljave. V kongresnem centru so zaradi višine (5m), namena 'ne očitne prisotnosti' svetlobnega vira in možnosti regulacije ter barve svetlobe uporabljene halogenske svetilke z izjemno majhno izstopno odprtino (Erco Doppelfokus), v preostalih prostorih srecevanja pa so uporabljeni downlighterji z varčnimi žarnicami. Niansa med javnimi prostori srečevanja in bolj intimnimi prostori srečevanja (v razkoraku hotelskih kril) je, da so v slednjih uporabljene svetilke z mehkim zaobljenim prehodom v ravnino stropa (Victoria Krypton).

Izrazito podolgovati format linijskih svetilk za hodnike, notranje in zunanje, je izbran tako zaradi skladnosti z arhitekturo kot tudi zaradi sinergijskih učinkov postavitve - s prečno postavitvijo svetil je dosežena navidezna skrajšava sicer dolgih hodnikov, hkrati pa je maksimalno izrabljena oblika svetlobnega stožca same sijalke. Z umestitvijo enakih luči v drugih programih (npr. linijskih iz hodnika v a-la-carte restavraciji v pritličju) je doseženo tudi boljše prehajanje oz. povezovanje dveh programov.

Splošna razsvetljava v hotelskih hodnikih je dopolnjena z akcentnimi halogenskimi svetilkami v barvnih zalivih pred vhodi v sobe, kar zagotavlja potrebni nivo ostre sence in spreminjanje barve svetlobe v toplejši del spektra kot napoved privatnosti hotelske sobe.

Obseg celotne 'zgodbe'

V Hotelu in kongresnem centru MONS je skupno 114 dvoposteljnih sob, ki so urejene in opremljene na nivoju hotela s štirimi zvezdicami, hotelska a-la-carte restavracija z 82 sedeži, ki je namenjena tudi strežbi zajtrkov, prostori za rekreacijo (fitnes, savna in biljard), kongresni center ter samopostrežna restavracija (tržnica) s 300 sedeži.

Gabariti

Tlorisni gabarit kongresno-restavracijskega sklopa je 52x20m, hotelskega sklopa pa 105x16/24m. V vertikalnem gabaritu 2K+P+2N ima objekt kar tri pritličja, in sicer na nivoju K2 proti avtocesti. na nivoju K1 proti gozdu ter v sklopu recepcije in kongresnega centra na nivoju P, Tako da lahko govorimo 0 objektu 3P+2N. Etažna višina P in K1 je 4,25m, ostale višine so 3,20m.

Varstvo pred hrupom

Zaradi neposredne bližine avtoceste in visoke izmerjeni ravni hrupa na predvideni ravnini fasade (73dB) je bila izhodiščna zahteva po kvalitetnem dušenju zvoka rešena s funkcionalno zasnovo ter tehnično izvedbo fasade in oken ter ustrezno izbiro zasteklitve (dušenje zvoka 44dB). Tako je najbližje avtocesti najhrupnejši program (samopostrežna restavracija), najbolj oddaljen program so hotelske sobe, s traktom ob avtocesti pa je ustvarjena protihrupna bariera za dostopno piazetto pred glavnim vhodom v hotel.

Gradnja

Danosti lokacije in prostorski akti so narekovali obsežen poseg v teren. Odpeljane je bilo okoli 60. 000m3 zemljine, za izboljšanje nosilnosti terena pa z gramoznim nasutjem nadomešcene še okoli 5. 000m3 sive gline. Sprva predvideno globoko temeljenje na pilotih (Barje!) je bilo zaradi previsoke cene spremenjeno v plitvo temeljenje s talno ploščo in temeljnimi gredami na tamponskem gramoznem nasutju debeline 60 do 80cm. Objekt je zaradi velikosti, različnih mas in optimizacije konstrukcije deljen na štiri gradbene sklope. V objektu prevladuje armiranobetonska stenska konstrukcija v rastru 8.0 m z betonskim ovojem in masivno stresno plošco, odstopanja pa so v kongresno-restavracijskem delu, kjer prevladujeta stebrna konstrukcija in jeklena stresna konstrukcija na 'Iahkem' delu objekta. Organizacija gradbišca in napredovanje gradnje je bila kljub kompleksni geometrije terena in razgibanosti objekta ter projektni zahtevi 0 maksimalni ohranitvi obstojecih dreves zelo dobra. Vkljucno s pripravo terena in izvedbo dovozne ceste je bit objekt pod streho v sedmih mesecih (maj-november 2003), za finalizacijo in kompletno opremljanje objekta pa je bilo potrebno se osem mesecev (januar-avgust 2004).

Miha Dobrin, u.d.i.a., Mphi/(AA)